domingo, 26 de abril de 2009

Jáa paareeii e penseeii poorqe qe Eu goostoo taantoo dii vooc, atée agooraa Eu naaum coonsiigoo expliicaar, é tãao estraanhoo o qee Eu siintoo, faaz meeu Cooraaçãao baateer maiis foortee quaandoo vooc táa peertoo, faaz Eu fiicaar neervoosaa quaandoo vooc táa poor cheegaar Eu fiicaar ansiioosaa espeeraandoo vooc mee liigaar.Atée entãao naadaa mee feez enteendeer o qee é iissoo e neem coomoo Eu coonsiigoo seentiir,é estraanhoo, tãao estraanhoo a poontoo dee Eu goostaar meesmoo naaum saabeendoo o qee é.See é Amoor Eu naaum seeii, maas see naaum é algumaa cooiisaa muiitoo paareeciidaa coom a meesmaa iinteensiidaadee.Vooc mee faaz umaa peessooa meelhoor ou peeloo meenoos mee faaz teentaar seer umaa peessoaa meelhoor,coom deefeeiitoos e quaaliidaadees maas qee coonseeguee aiindaa deepoiis dee tudoo veer qee exiistee umaa peessoaa maaraaviilhosaa ao meeu laadoo seempree coom aqeelee meesmoo sorriisoo,a meesmoo cariinhoo liindoo dee seempree proontiinhoo paara mee faazeer feeliiz³

Te amoQueem ee .............. ?
E o Amoor³ daa miinhaa Viidiinhaa³
o hoomeem quee Eu escoolhii paraa fiicaa ao meeu laadiinhoo³
paraa mee faazeer feeliiz !³

A peessooa quee mee faaz beem soo coom um siimplees Olhaar !³
Aquelee quee mee faaz umaa peessooaa Meelhoor !³
Aquelee quee ee aa raazãoo doo meeu Viiveer !³
Aquelee que Eu voou amaar poor toodaa a miinhaa Viidiinhaa²

Te Amo³

Nenhum comentário:

Postar um comentário